Warto przeczytać

UWAGA!

 • Przed każdą kąpielą należy przewietrzyć łazienkę, w czasie włączonego piecyka gazowego a w szczególności w trakcie kąpieli należy mieć bezwzględnie w mieszkaniu uchylone lub rozszczelnione okna, tak aby zapewnić dopływ świeżego powietrza dla potrzeb pełnego spalania gazu.
 • Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych (nawiewnych w drzwiach łazienkowych oraz wywiewnych, bo to one chronią nas przed zatruciem!

  zasłonięta kratka wentylacyjna
 • Przykład niewłaściwej instalacji rur odprowadzania spalin do przewodu kominowego.

  nieprawidłowa instalacja rur gazowych
 • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzeń gazowych bądź przewodów kominowych należy zgłosić ten fakt bezzwłocznie odpowiednim specjalistom!

Instalacje gazowe

 • Wewnętrzna instalacja gazowa rozpoczyna się od zaworu głównego ("kurek główny"), a kończy się na odbiorniku gazowym np. kotła czy kuchence.
 • Instalacja gazowa powinna oznaczać się solidnym wykonaniem.
 • Najczęściej używane materiały do instalacji gazowych to rury miedziane i rury stalowe.
 • Aby bezpiecznie korzystać z wewnętrznej instalacji gazowej właściciel lub zarządca nieruchomości zgodnie z zapisami prawa budowlanego (Dz. U. z 1994r.Nr b9,poz ze zmianami) powinien co najmniej raz w roku sprawdzić stan instalacji gazowych.
 • Kontrolę instalacji gazowych mogą przeprowadzać tylko upoważnione osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
 • Co najmniej raz w roku umożliwić specjalistom wykonanie przeglądu oraz czyszczenia piecyka gazowego.
 • Utrzymanie urządzenie gazowego w dobrym stanie technicznym i czystości jest obowiązkiem każdego użytkownika. Wyeksploatowane piecyki starego typu bez zabezpieczeń należy wymienić na nowe.

  grzejnik gazowy domowy
 • Co najmniej raz w roku udostępnić mieszkanie pracownikom służb kominiarskich w celu zbadania prawidłowości działania oraz drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Galeria

elementy maszyny pod kontrolą inżynierów

Ponad 20 lat doświadczenia w gazownictwie!