Warto przeczytać

UWAGA!

  • Przed każdą kąpielą należy przewietrzyć łazienkę, w czasie włączonego piecyka gazowego a w szczególności w trakcie kąpieli należy mieć bezwzględnie w mieszkaniu uchylone lub rozszczelnione okna, tak aby zapewnić dopływ świeżego powietrza dla potrzeb pełnego spalania gazu.
  • Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych (nawiewnych w drzwiach łazienkowych oraz wywiewnych, bo to one chronią nas przed zatruciem!

    zasłonięta kratka wentylacyjna
  • Przykład niewłaściwej instalacji rur odprowadzania spalin do przewodu kominowego.

    nieprawidłowa instalacja rur gazowych
  • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzeń gazowych bądź przewodów kominowych należy zgłosić ten fakt bezzwłocznie odpowiednim specjalistom!

Instalacje gazowe

  • Wewnętrzna instalacja gazowa rozpoczyna się od zaworu głównego ("kurek główny"), a kończy się na odbiorniku gazowym np. kotła czy kuchence.
  • Instalacja gazowa powinna oznaczać się solidnym wykonaniem.
  • Najczęściej używane materiały do instalacji gazowych to rury miedziane i rury stalowe.
  • Aby bezpiecznie korzystać z wewnętrznej instalacji gazowej właściciel lub zarządca nieruchomości zgodnie z zapisami prawa budowlanego (Dz. U. z 1994r.Nr b9,poz ze zmianami) powinien co najmniej raz w roku sprawdzić stan instalacji gazowych.
  • Kontrolę instalacji gazowych mogą przeprowadzać tylko upoważnione osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
  • Co najmniej raz w roku umożliwić specjalistom wykonanie przeglądu oraz czyszczenia piecyka gazowego.
  • Utrzymanie urządzenie gazowego w dobrym stanie technicznym i czystości jest obowiązkiem każdego użytkownika. Wyeksploatowane piecyki starego typu bez zabezpieczeń należy wymienić na nowe.

    grzejnik gazowy domowy
  • Co najmniej raz w roku udostępnić mieszkanie pracownikom służb kominiarskich w celu zbadania prawidłowości działania oraz drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Galeria

elementy maszyny pod kontrolą inżynierów

Ponad 20 lat doświadczenia w gazownictwie!